מתוך "מצווה ולב"' מאת הרב אלימלך בר שאול

שתי לידות לו לאדם.
אחת – בעל כורחו, ואחת – מדעתו.
אחת – על ידי אחרים, ואחת – על ידי עצמו.
ראשונה – לקתה בחבלי לידה, שנייה – נתברכה בחבלי יצירה.
ראשונה – עיקרה לידת הגוף, שנייה – כולה לידת נשמה.
ראשונה – יציאתו לאוויר העולם.
שנייה – התגלית מהיותו.
טקס קבלת פנים לתינוק או לתינוקת
בטקס זה אנו חוגגים את השמחה של קבלת בת חדשה או בן חדש לחיק המשפחה, ומברכים את הפלא שביצירת חיים חדשים.
הטקס נבנה יחד עם ההורים ומורכב משירים של קבלת פנים, קטעים מתאימים מתוך הספרות היהודית הקלאסית והחדשה ומהספרות האוניברסלית. ההורים מוזמנים לכרות הסכם מטפורי בינם לבין הבת או הבן, בו הם מתחייבים לגדל אותו ולחנך אותו במסגרת של כבוד הדדי וחופש וברוח התרבות היהודית.